Utdelningar

Hos stiftelsen kan ansökan enligt stadgarna (se under fliken "om stiftelsen") göras för

  • Forskning och Försök
  • Undervisning/studieresor
  • Egen eller medarbetares utbildning/utveckling (t ex personalfrågor, leda själv/leda andra, produktion, förmanskurs, företagsekonomi etc)

Två ansökningstillfällen under året, senast 1 mars respektive senast 1 november.

Ansökningsblanketter finns under fliken "ansökningsblanketter"

Från tidigare år beviljade medel

Beviljade medel för utbildning, undervisning och forskning (bilaga)

Nötkreatursstiftelsens pris (bilaga)