Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolag bildade 1965 en stiftelse som ska främja nötkreaturskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborg.

Tillgångarna var vid starten knappt 500 000 kr och var huvudsakligen aktier och obligationer.

En stor insats för stiftelsen gjordes av Erik Jonsson, Odensåker som var ordförande från starten fram till och med år 2000 samt var styrelsemedlem till och med mars 2005.

Tillgångarna är nu cirka 60 miljoner kr och utdelningsbara medel cirka 1,5 miljon kr per år.