Utdelningar

Hos stiftelsen kan ansökan enligt stadgarna (se under fliken "om stiftelsen") göras för 

  • Forskning och Försök
  • Undervisning/studieresor
  • Egen eller medarbetares utbildning/utveckling (t ex personalfrågor, leda själv/leda andra, produktion, förmanskurs, företagsekonomi etc)

 

Två ansökningstillfällen under året, senast 1 april respektive senast 1 november


Ansökningsblankett Forskning och Försök (bilaga pdf)

Ansökningsblankett Forskning och Försök (bilaga word)

Ansökningsblankett Undervisning eller studieresa (bilaga word)

Ansökningsblankett Undervisning eller studieresa (bilaga pdf)

Ansökningsblankett Egen eller Medarbetares utbilning/utveckling (bilaga word)

Ansökningsblankett Egen eller Medarbetares utbilning/utveckling (bilaga pdf)

Beviljade medel för utbildning och forskning (bilaga)

Nötkreatursstiftelsens pris (bilaga)