LRF-stämma i Vara

Vid LRF-stämman i Vara 19 mars 2024 delade ordförande Per-Anders Freyhult ut Nötkreatursstiftelsens Stipendium 2024 till Olof Jansson samt till Erica Broo och Sebastian Dessau.